دکتر علی بیننده
عضو هیات علمی
دکتر عباس مترجم
عضو هیات علمی
دکتر یعقوب محمدی فر
عضو هیات علمی
دکتر مريم محمدي
عضو هیات علمی
دکتر كاظم ملازاده
عضو هیات علمی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند