مدیر گروه

دکتر علی بیننده
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار باستان شناسی
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/binandeh/
تلفن:  081-34229050
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند