جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید بابامیر ساطحی"

 
کد خبر: 5437    1395/06/23

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سعید بابامیر ساطحی" با موضوع"طبقه بندی ئ تحلیل سفال اشکانی تپه پیر دوشان سنندج"

 

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر یعقوب محمدی فر
           استاد مشاور:     دکتر امیر ساعد موچشی         

داوران:         دکتر کاظم ملازاده ، دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  95/06/28     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند